Voteaza!
Reclama
ADDECO S.R.L.Prezentare

  Prezentare ADDECO S.R.L.ADDECO S.R.L.

ADDECO S.R.L.

www.addeco.ro

Reclamă

Societatea comercială ADDECO S.R.L. a fost înființată în iulie 1991, având ca obiect principal de activitate elaborarea de software, studii de cercetare și consulting în domeniul industriei de țiței și gaze, fiind atestată în acest scop de către AGENȚIA NAȚIONALĂ DE RESURSE MINERALE București.

În anii 1992-1993, firma a creat un pachet de programe pe calculator care acoperă mai multe domenii din industria petrolieră. Pachetul a fost instalat în 12 schele de producție din S.N.P. PETROM S.A.: Berca, Boldești, Brăila, Ciurești, Craiova, Modârzău, Moinești, Poeni, Stoina, Țicleni, Videle și Zemeș.

În perioada următoare au fost realizate mai multe contracte de cercetare, printre care câteva studii privind optimizarea regimului tehnologic de producție și analize țiței la schela Berca (1997) și un studiu privind metode de limitare a poluării la sondele în foraj pentru Institutul de Proiectări în Construcția de Mașini București (1992).

Firma a finalizat 132 studii de fezabilitate pentru evaluării resurselor geologice și a performanțelor în exploatare unor zăcăminte comerciale de hidrocarburi, diverse alte lucrări și 83 rapoarte de expertiză, în perioada 2000-2010:

* S.C. ADDECO S.R.L. a încheiat în anul 2000 execuția a 7 studii de prefezabilitate pentru S.C. ROMFOR S.A. și ROMPETROL NV - companie integrată de petrol și gaze deținută de KazMunaiGaz din Kazakhstan (Coșoaia, Cozieni, Cătrunești, Postăvari, Dolani-Tătărani, Tătaru, Manasia) în vederea participării la licitația organizată de S.N.P. PETROM S.A. în scopul identificării și selecției unor operatori interesați și capabili să reia exploatarea unor blocuri comerciale.
* 4 studii pentru S.C. ROMFOR S.A.: Postăvari, Dolani-Tătărani, Tătaru, Manasia (2000).
* 72 studii pentru S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - 2000: Puini, Ilimbav, 2002: Sâncel, (AMROMCO Energy, L.L.C.: Bibești-Sărdănești, Finta-Gheboaia, Strâmba-Rogojelu, Roșioru, Fierbinți-Târg), Românești, 2003: Padina-Jugureanu, Lupeni, Roman, Săușa, Dămieni, Dumbrăvioara, (AMROMCO Energy, L.L.C.: Fierbinți-Târg), 2004: Grădiștea, Mărgineni, Hurezani-Piscu Stejari, Românești, Moara Vlăsiei (Moara Săracă), Sânmartinul de Câmpie, Dobra, Șincai, 2005: Delenii-Hărânglab, Axente Sever, Ilimbav, Netuș, Sădinca-Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Fântânele, Hurezani-Piscu Stejari, Săpunari, Ulieș, 2006: Alțâna-Nocrich, Copșa Mică, Lupeni, Roman, Alunu, Gârbovi Est, Gârbovi Sud, Grădiștea, Padina-Jugureanu, Hurezani-Piscu Stejari, Tămășești, Dămieni, Ulieș, 2007: Lechința, Gârbovi, Românești, Grădiștea, Tămășești, 2008: Urziceni, Conduratu Sud, Roman, Găiceana, Cechești, Ruși, Fântânele, Cristur Sud, 2009: Ruși, Cristur Sud, Sânmartinul de Câmpie, Ulieș, Dămieni, Lechința, Românești, Grădiștea, Moara Vlăsiei, 2010: Ulieș, Gârbovi, Hurezani-Piscu Stejari, Roman.
* 37 studii pentru OMV PETROM - 2002: Dienci, Dumbrăvița, 2004: Dumbrăvița, Sudurău, 2005: Opăriți, Șandra Sud, Șandra, Ghelința, Ileana-Arțari, Slăvuța, Bragadiru, Hurezani-Piscu Stejari, 2006: Opăriți, Alunu, Bragadiru, 2007: Șimnic-Ghercești-Cârcea-Dealu Mare, Băiculești, Negreni, Dumbrăvița, Tătaru, Opăriți, Ileana-Arțari, Bragadiru, 2008: Burcioaia, Opăriți, Ileana-Arțari, Bragadiru, Sânpetru-German-Secusigiu, Șimnic-Ghercești-Cârcea-Dealu Mare, Negreni, 2009: Ileana-Arțari, Negreni, Colțești-Hurezani, Hurezani-Piscu Stejari, 2010: Turburea-Bibești, Iancu Jianu, Sânpetru-German-Secusigiu.
* 83 rapoarte de expertiză pentru A.N.R.M.: ROMGAZ - 2000: Mălini, 2002: (AMROMCO Energy, L.L.C.: Frasin-Brazi, Strâmba-Rogojelu, Boldu, Zătreni-Tetoiu), 2003: Florica, Pârâieni, Bozed, Bozed Vest, Axente Sever, Todirești, Noul Săsesc, Nocrich Vest, Simonești, Cristur Nord, 2004: Tărcești, Cușmed, Cristur Sud, Voivodeni, Lunca Tecii, 2005: Urziceni Nord, 2006: Cristur Nord, Florica, Retiș, Corunca Nord, Chedea, Ghindari, Noul Săsesc, Țaga, (AMROMCO Energy, L.L.C.: Strâmba), Sădinca, 2007: Sângiorgiu de Pădure, Slatina Nord-Strejești, Cucerdea Sud, Șoimușul Mare, 2008: Todirești, Bârghiș, Ghinești - Trei Sate, Retiș, 2009: Alțâna, Gălățeni, Ghindari, Dumbrăvioara, Strugureni, Lunca Tecii, Noul Săsesc, 2010: Ilimbav; OMV PETROM - 2006: Jilava, Glavacioc, Coșești, Golumbu, Urziceni, Stoenești-Căscioarele, Socu Est, 2007: Podenii Vechi, Chișlaz, Coșești, Jilava, Șilindru, Tătărăști, Berceni, Socu Est, Brăgăreasa, Stârmini Vest, Slobozia Conachi, 2008: Brăgăreasa, Golumbu, Socu Est, Colțești-Hurezani, Urziceni, Stoenești-Căscioarele, 2009: Brăgăreasa, Golumbu, Provița, Drăgăești-Gheboieni, Valea Poștei, Podenii Vechi, Glavacioc, Stârmini Vest, Bâlteni Sud, 2010: Bâlteni, Abram, Abrămuț.
* S.C. ADDECO S.R.L. a fost în perioada 2000-2002, consultantul firmelor ROMTEX International, L.L.C., Houston, Texas, S.U.A. și AMROMCO Energy, L.L.C., Delaware, S.U.A., pentru demararea unui program de reabilitare a exploatării gazelor naturale pentru unsprezece zăcăminte din România (Bibești-Sărdănești, Finta-Gheboaia, Frasin-Brazi, Gura Șuții, Vlădeni, Strâmba-Rogojelu, Roșioru, Balta-Albă, Boldu, Fierbinți-Târg, Zătreni-Tetoiu), împreună cu S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
* Firma a realizat în anul 2003 un studiu asupra efectelor termice ale gazelor arse la coșul de evacuare al sondei 3 Sighișoara asupra mediului înconjurător, iar în anul 2006, 1 studiu pentru exploatarea zăcământului Sighișoara, ambele pentru WINTERSHALL S.A. KASSEL, Sucursala Mediaș.
* De asemenea S.C. ADDECO S.R.L. a efectuat în anul 2003 analiza și selectarea unor perimetre de dezvoltare-exploatare și exploatare din cele 37 oferite pentru concesionare în cadrul rundei a V-a de licitație de Agenția Națională de Resurse Minerale București în vederea efectuării de operațiuni petroliere și 2 studii de prefezabilitate (Ghergheasa și Mălini) pentru Transion S.R.L., București.
* Firma a realizat în anul 2004 1 studiu de prefezabilitate privind “Estimarea resurselor de hidrocarburi, prevederea comportării în exploatare a sondelor și evaluarea economică pentru zăcământul Kozha din KAZAKHSTAN“, și 2 rapoarte privind, , Estimarea primară a resurselor de hidrocarburi pentru zăcământul Kemerkol și Karagan din KAZAKHSTAN“ pentru ROMPETROL NV București.
* În decembrie 2005 a fost finalizat pentru S.N.G.N. ROMGAZ S.A. un studiu privind posibilitățile de creștere a capacității de înmagazinare subterană a gazelor naturale în depozitul de la Sărmășel, confirmat de A.N.R.M. în august 2006, iar tot în 2005 a fost executat un studiu privind analiza statistică a carotelor mecanice din Depresiunea Transilvaniei.
* S.C. ADDECO S.R.L. a realizat în anul 2007 pentru firma britanică AURELIAN OIL & GAS 2 studii de zăcământ pentru câmpurile de gaze naturale Bilca și Frătăuți, iar în anul 2008 a executat pentru aceeași firmă 2 studii de prefezabilitate (Oporelu-Constantinești și Siliștea-Măgureni), în cadrul rundei a VIII-a de licitație organizate de Agenția Națională de Resurse Minerale București pentru concesionarea a 26 de perimetre de dezvoltare și exploatare petrolieră. Cu aceste ocazii au avut loc și schimburi de experiență între specialiștii celor două firme, desfășurate la Londra. În anul 2008 au fost efectuate 14 rapoarte de evaluare pentru perimetrele de exploatare aferente rundei a IX-a de licitație A.N.R.M. S.C. ADDECO S.R.L. a realizat în anul 2010 2 studii de zăcământ pentru câmpurile de gaze naturale Frătăuți și Vicșani.


Firma are experiența necesară în vederea elaborării de studii pentru proiectarea exploatării zăcămintelor de hidrocarburi, studii de fezabilitate, consultanță în domeniul industriei petroliere, având mijloacele umane și materiale necesare, incluzând capitalul financiar.

Firma s-a clasat în Topul firmelor prahovene 2009: pe locul 6, categoria servicii microîntreprinderi, în Topul național al firmelor private 2008: locul 19, după domeniul de activitate și pe locul 31 în clasamentul județean, categoria microîntreprinderi, în Top Profit România 2009 Microîntreprinderi, județul Prahova: locul 1, după domeniul de activitate.

Este de menționat că firma are o bună legătură cu majoritatea companiilor care activează în industria de petrol și gaze, inclusiv cu firmele de servicii în acest domeniu.

Societatea comercială ADDECO S.R.L. dispune de un nucleu de bază de specialiști cu experiență de lucru (atât în țară, cât și în străinătate) în activitatea de producție și cercetare în domeniul petrolier.Directorul firmei, Ioan Dan Grigoraș, conferențiar doctor inginer la UNIVERSITATEA PETROL-GAZE Ploiești, la catedra de Hidraulică, Termotehnică și Inginerie de zăcământ, are o experiență de 29 ani în domeniul industriei petroliere, producție, proiectare, învățământ universitar. A lucrat un an și jumătate în Nigeria pentru NATIONAL NIGERIAN PETROLEUM CORPORATION, ca supervizor în proiectarea și execuția unor parcuri de rezervoare și aproape trei ani pentru compania petrolieră AMOCO, ca inginer de zăcământ.

Pentru partea de geologie și geofizică este responsabilă Gabriela Grigoraș, inginer geolog la S.C. ADDECO S.R.L., cu o experiență de 19 ani în domeniul geologiei petroliere, atât la PETROM-I.C.P.T. Câmpina, cât și la DanOil Consulting S.R.L. Câmpina.

Denumire companie: 
ADDECO S.R.L.

Pagina Real-Web: 
ADDECO S.R.L., , PLOIEÅžTI

Adresa: 
Str. Democraţiei nr. 86, bl. H3, apt. 6, 100566 PLOIEŞTI, ROMANIA

Localitate, Cod postal: 
PLOIEÅžTI, 100566

Judet, Tara: 
Prahova, Romania

Telefon: 
0722604242, 0244515585

Fax: 
0244575681

Website: 
www.addeco.ro


Site-uri inscrise in director web de către ADDECO S.R.L.:


Categorie:Titlu:URL:
Servicii Automatizari, InginerieADDECO S.R.L.www.addeco.ro

Cuvinte cheie:Înscrie-ţi firma acum pe Real-Web si promovează-ţi afacerea eficient!Reclamă

Emite facturi fiscale, proforme si chitante online

Alte companii din 'Consultanta si proiectare in industria de petrol si gaze':

Cosmin D

Noutăţi pe Real Web:

Masina de lipit si sigilat saci cu masa si actionare la pedala 60cm
Masina de lipit si sigilat saci cu masa si actionare la pedala 60cm

Masina de lipit si sigilat saci cu masa si actionare la pedala ...


Antena satelit
Antena satelit

Antena satelit camping -Diametru 38cm -Material otel -Offset -sistem ...


Invertor solar ON GRID monofazat 3Kw ,IP65
Invertor solar ON GRID monofazat 3Kw ,IP65

Invertor solar ON GRID monofazat 3Kw ,IP65 Date electrice Curent ...


SFATURI PENTRU ALEGEREA SALTELEI PERFECTE!
SFATURI PENTRU ALEGEREA SALTELEI PERFECTE!

Vi se întâmpla des sa va treziti obositi si anxiosi? Înainte de a da ...

Citeste..
Antena satelit ,40 cm ,cu 3 ventuze si LNB Cadou
Antena satelit ,40 cm ,cu 3 ventuze si LNB Cadou

Antena satelit ,40 cm ,cu 3 ventuze si LNB Cadou Antena pliabila in ...


Statistici cont:


Tip cont: Free account


Total afisari: 14523

Total voturi: 439

Voturi în ultim. 7 zile: 0


Produse publicate: 1

Servicii publicate: 1

Stiri publicate: 0

Comunicate publicate: 0
real web director firme si companiipromovare web pentru firme si companiimain menutur real webprelucrarea datelor personaleblog promovareANPCsitemapsitemap.xml

Real-Web.ro este un portal care ofera servicii de promovare firme pe net prin inscriere gratuita sau promovata in lista firme si companii.

©2009-2011 . All rights reserved. Web design: www.siteuriweb.euGăzduire: www.real-host.eu. Partener Lyoness .
Real Life Design Găzduire Real Host
View Stats